Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Masz problem ze wstecznym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego? Pomożemy! Zapraszamy do naszego stanowiska w ZUS w Szczecinie i Koszalinie!

29.03.2017

Aktualizacja 07.04.2017

W poniedziałek 10 kwietnia w godz. 8-18 w szczecińskim oddziale ZUS przy ul. Matejki oraz w koszalińskim ZUS-ie przy ul. Fałata będziemy informować o abolicji dla czerwonych eWUŚ-ów - pod warunkiem wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawdź swoje ubezpieczenie,  dokonaj wstecznego zgłoszenia!

Na miejscu będziemy odpowiadać na pytania, pomagać, wyjaśniać! Wspólnie sprawdzimy przebieg Państwa ubezpieczenia, ustalimy przerwy w zgłoszeniu do ubezpieczenia, wyjaśnimy przyczyny czerwonego statusu w eWUŚ! Specjaliści z ZUS będą mogli dokonać Państwa wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia! Zachodniopomorski Oddział NFZ oraz Oddział ZUS w Szczecinie i Koszalinie zapraszają!

Możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 1.01.2013 roku) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 roku kończy się 90 dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016), i nie podejmowaniu nowych.

Po 12 kwietnia 2017 nadal będzie istnieć prawo dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak na Funduszu spoczywać będzie obowiązek rozpoczęcia postępowań administracyjnych wobec tych osób, które z okresu abolicji nie skorzystały.  

Osoby, które po 12 kwietnia 2017 roku otrzymają z Oddziału NFZ pismo o rozpoczęciu postępowania administracyjnego, będą mieć 30 dni na dokonanie wstecznego zgłoszenia.

Korzyści wynikające z abolicji są wymierne, ponieważ osoba z czerwonym eWUŚ-em, która miała potencjalny status członka rodziny lub wynikające z innych przepisów uprawnie do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem jednakże wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:
- Abolicja i wsteczne zgłoszenie - najczęściej zadawane pytania (FAQ), otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności