Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

To już ostatnie dni na skorzystanie z abolicji

10.04.2017

Jeszcze tylko do 12 kwietnia osoby, które miały prawo do świadczeń, ale wcześniej nie dopełniły formalności np. nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia, mogą skorzystać z tzw. abolicji, tj. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Przypomnijmy: możliwość ta dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 01.01.2013 r.) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) i nie podejmowaniu nowych. Po tym terminie nadal będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania, jeżeli przyczyną braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej było niezgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mimo podlegania takiemu zgłoszeniu.

Korzyści wynikające z abolicji są wymierne, ponieważ osoba z czerwonym eWUŚ-em, która miała potencjalny status członka rodziny lub wynikające z innych przepisów uprawnie do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem jednakże wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Masz problem ze wstecznym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego? Pomożemy! Zapraszamy do kontaktu w sprawie abolicji z ZOW NFZ!
Ponadto 10 kwietnia nasi specjaliści dyżurują w godz. 8-18 w ZUS w Szczecinie, przy ul. Matejki oraz w Koszalinie, przy ulicy Fałata!

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności