Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Ubezpieczenie dobrowolne dla osób, które posiadają status członka rodziny i zamieszkują na terenie Polski

01.07.2015

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia można zawrzeć pomimo posiadania statusu członka rodziny (członek rodziny jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę opłacającą składkę)
Takie ubezpieczenie możliwe jest w wyjątkowych przypadkach: może dotyczyć np. małżonka osoby opłacającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba, która pomimo posiadania tytułu do ubezpieczenia jako członek rodziny, decyduje się na zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, składa pisemne oświadczenie, iż znana jest jej o możliwość korzystania z opieki zdrowotnej jako członek rodziny, ale z tego rezygnuje na korzyść własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (jako osoba ubezpieczająca się dobrowolnie).Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Podstawa prawna:
- art. 3 ust 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3, art. 67 ust.3 oraz 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581)

 

Zobacz więcej o ubezpieczeniu dobrowolnym

 

Wszystkie aktualności