Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Indywidualne rachunki do opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (NRS) od 1 stycznia 2018 r.

22.12.2017

Od 1 stycznia 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uruchamia indywidualne rachunki składkowe do wnoszenia opłat na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (NRS).
Każda osoba dobrowolnie ubezpieczona będzie wnosić składki na swoje indywidualne konto.
Numer tego konta zostanie przekazany przez ZUS listem poleconym.
Osoby, które nie otrzymają listu lub zagubią numer konta, powinny koniecznie skontaktować się z najbliższą placówką ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku, dokonując wpłaty na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, należy wpisać swój numer rachunku składkowego. Indywidualny NRS jest wyłącznym rachunkiem do opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, bieżąca wpłata zostanie zaksięgowana na pokrycie zaległości, wraz z odsetkami.

Uwaga! Dotychczasowy ogólny numer rachunku zostanie wraz z końcem roku zamknięty.  

Po otrzymaniu listu z ZUS, należy się upewnić, czy:

  • w rachunku składkowym jest zawarty numer identyfikujący ZUS - 60000002026 (cyfry od 3 do 13),
  • w rachunku składkowym jest zawarty NIP osoby ubezpieczonej (ostatnie 10 cyfr),
  • na informacji jest bezbarwne logo ZUS i logo e-SKŁADKA.

W przypadku wątpliwości, czy informacja jest autentyczna, numer rachunku składkowego można potwierdzić w każdej placówce ZUS albo w Centrum Obsługi Telefonicznej, tel. 22 560 16 00.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1027)

Wszystkie aktualności