Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Weryfikacja statusów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie eWUŚ

12.10.2015

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczyna akcję sprawdzania statusów studentów na uczelniach wyższych województwa zachodniopomorskiego.
Naszą akcję rozpoczynamy od Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie będziemy gościli przez dwa dni: 13 października (wtorek) w godz. 10-14 w Willi West Ende (al. Wojska Polskiego 65) i 14 października (środa) w godzinach 10-14 na wydziale humanistycznym przy ul. Krakowskiej w Szczecinie.

Pracownicy NFZ przy mobilnych stanowiskach będą potwierdzać w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy prawo pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Weryfikacja uprawnień polega na sprawdzeniu, jaki kolor w eWUŚ ma dany numer PESEL: zielony kolor potwierdza prawo pacjenta do świadczeń; kolor czerwony sygnalizuje, że w eWUŚ brakuje takiego potwierdzenia. Pracownicy NFZ na miejscu będą doradzali, co należy zrobić, aby przywrócić kolor zielony.

Zapraszamy zainteresowanych, oferując profesjonalną informację i poradę.

Zobacz więcej:
Harmonogram mobilnych stanowisk eWUŚ na szczecińskich uczelniach
Plakat akcji - Willa West Ende
Plakat akcji - Wydział Humanistyczny

Biuro prasowe ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności