Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Zaproszenie na otwarte szkolenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego: ZUS Szczecin, 27 czerwca 2016

21.06.2016

Zachodniopomorski Oddział NFZ wraz z Oddziałem ZUS w Szczecinie zapraszają płatników składek do udziału w otwartym szkoleniu dotyczącym obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku, w siedzibie ZUS przy ulicy Matejki 22, sala nr 160 (konferencyjna).
Plan spotkania szkoleniowego jest następujący:

  • godz. 10.00 - Zmiany przepisów dotyczących ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • godz. 12.00 - Przyznawanie świadczeń i ustalanie ich wysokości według zreformowanych zasad z uwzględnieniem przepisów dotyczących emerytur pomostowych i okresowych emerytur kapitałowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • godz. 13.00 - Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego- zasady

Zapraszamy!
Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności