Drukuj

Badania profilaktyczne

Realizacja programów profilaktycznych. Kwiecień 2015

21.04.2015

W programie wczesnego wykrywania raka piersi przoduje powiat pyrzycki. W programie profilaktyki raka szyjki macicy pierwsze miejsce zajmuje powiat wałecki. Z badań w ramach profilaktyki chorób krążenia najczęściej poddają się mieszkańcy powiatu drawskiego.

Program wczesnego wykrywania raka piersi

Pierwsze dwa miejsca nadal zajmują powiaty: pyrzycki i myśliborski. Z kolei Świnoujście wyprzedziło powiat drawski i otrzymało trzecią lokatę. Województwo, pod względem korzystania z programu, zajmuje 3 miejsce w Polsce. Ponad 50-cio procentowy poziom realizacji programu zanotowano w prawie połowie powiatów.

Województwo

 • W województwie zachodniopomorskim kobiet kwalifikujących się do programu jest ponad 254 tys.
 • W ciągu dwóch lat z możliwości udziału w programie skorzystało 121 513 kobiet, co stanowi prawie 48% uprawnionych.
 • Pod względem poziomu realizacji programu wczesnego wykrywania raka piersi, województwo zachodniopomorskie zajmuje 3 miejsce w Polsce.

Powiaty

 • Na 21 powiatów, 10 osiągnęło wynik powyżej 50%.
 • Najlepiej wypadł powiat pyrzycki, w którym badaniom poddało się ponad 57% kobiet, następnie myśliborski - ponad 55%, Świnoujście, gdzie z badań skorzystało ponad 53,5% kobiet. W powiecie drawski prawie 53,5 %, w gryfińskim nieco ponad 53%, w sławieńskim prawie 52,8%, w kamieńskim 51,6%, w świdwińskim nieco ponad 51%, a w łobeskim prawie 51%. W goleniowskim nieco ponad 50%.
 • Najsłabiej wypadły powiaty: szczecinecki 40%, Szczecin nieco ponad 41,6 %, a w Koszalinie prawie 45 %.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W badaniach cytologicznych niezmiennie pierwsze trzy miejsca należą do powiatów: wałeckiego, pyrzyckiego i białogardzkiego. Najniższy wynik jest w powiecie choszczeńskim.

 • W województwie zachodniopomorskim kobiet kwalifikujących się do programu jest 437, 7 tys. kobiet.
 • W ciągu trzech lat z możliwości wykonania badania cytologicznego skorzystało ponad 121,8 tysiąca, co stanowi niecałe 28% zaproszonych kobiet
 • Pod względem poziomu realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, województwo zachodniopomorskie zajmuje 2 miejsce w Polsce.

Powiaty

 • Na 21 powiatów, 7 osiągnęło poziom realizacji programu powyżej 30%.
 • Wśród powiatów najlepiej wypadł wałecki, w którym badaniom poddało się ponad 36% kobiet, następnie pyrzycki - 34,14 % i białogardzki - 33,69%.
 • Najsłabsza realizacja była w powiatach: choszczeńskim - 18,7%, kołobrzeskim i kamieńskim, gdzie przebadano 20,27% kobiet
 • W Koszalinie badaniom poddało się ponad 25% adresatek programu, natomiast w Szczecinie - prawie 30%.

Program profilaktyki chorób krążenia

W województwie zachodniopomorskim w badaniach z zakresu profilaktyki chorób krążenia najlepiej wypada powiat drawski. Najsłabszy wynik ma Świnoujście. Województwo, pod względem korzystania z programu, zajmuje 6 miejsce w Polsce.


Program jest kierowany do osób, które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Z programu można skorzystać raz na 5 lat. W jego ramach oznaczane są m.in. cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo. Świadczenia są bezpłatne, udzielane bez skierowania.
Badania realizowane są przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy maja podpisaną umowę z NFZ.

Województwo

 •  osób kwalifikujących się do programu jest 123 422

Powiaty

 • Najlepsze wyniki odnotowują powiaty: drawski - 36,17 %, choszczeński - 35,75%, wałecki - 34,57%. Najmniej przebadanych osób jest w Świnoujściu - 22,86%, w powiecie kołobrzeskim - 25,32% oraz w Szczecinie - 26,17%

Zobacz więcej o badaniach profilaktycznych


Biuro prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności