Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Stanowisko w sprawie odwoływania operacji przez szpital w Zdunowie

16.05.2017

W odpowiedzi na informację o odwoływaniu zaplanowanych operacji przez szpital w Zdunowie uprzejmie przypominam, że każdy świadczeniodawca ma obowiązek dostosować harmonogram udzielania świadczeń, w tym liczbę porad, zabiegów i  operacji, do obowiązującego kontraktu, z uwzględnieniem marginesu na zdarzenia nagłe.  Świadczenia planowe są udzielane w kolejności zgłoszenia, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Z analizy realizacji kontraktu oddziału chirurgicznego szpitala w Zdunowie w I kwartale br. wynika, że połowa środków finansowych została przeznaczona na chirurgiczne leczenie otyłości, a liczba przyjętych z tym rozpoznaniem pacjentów stanowiła 10% wszystkich udzielonych  w tym okresie świadczeń.  Szpital, znając wysokość kontraktu i związane z tym możliwości,  nie powinien wyznaczać pacjentom nierealnych terminów operacji, a następnie ich odwoływać. Takie postępowanie budzi wśród pacjentów niepokój i rozczarowanie.  Powyższe nie ma nic wspólnego z planowaną siecią szpitali. Przeciwnie – ryczałtowy sposób finansowania działalności leczniczej pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału szpitala i ograniczy powoływanie się na argument limitowania świadczeń.  

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia ponadto, że odwołanie przez szpital planowych operacji należy uznać za działanie niedopuszczalne, które może stanowić rażące naruszenie warunków umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto przepisy wprowadzające tzw. sieć szpitali przewidują aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – m.in. w zakresie leczenia szpitalnego – do 30 września 2017 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (w jego strukturach jest szpital w Zdunowie) kwalifikuje się do III poziomu tzw. sieci szpitali, co oznacza możliwość realizacji świadczeń we wszystkich obecnie realizowanych zakresach leczenia szpitalnego i  gwarancję kontraktu z NFZ na kolejne 4 lata.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy ZOW NFZ

Zobacz więcej

Wszystkie aktualności