Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Stanowisko w sprawie opublikowanego w Gazecie Wyborczej artykułu pt. „Szpitale: NFZ oszukał”

10.08.2017

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się ze wzrostu wyceny punktowej dla szpitali. Według zarządzenia Prezesa NFZ, zwiększono wyceny procedur o 2% w stosunku do dotychczasowych wartości punktowych świadczeń. Wynika to z rosnących kosztów jakie ponoszą szpitale.
W związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia zdecydowano się na zwiększenie wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu.
W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano zmian w planie finansowym. Zachodniopomorski Oddział Funduszu posiada zabezpieczone środki w wysokości 94,26 mln zł. 62,26 mln zł z funduszu zapasowego oraz 32 mln z rezerwy ogólnej.
Nieprawdą jest w artykule Gazety Wyborczej, że szpitale „za te same pieniądze, będą leczyć mniej chorych”. Od 1 października będą obowiązywały kolejne zmiany zarządzenia Prezesa NFZ. Dotyczą one denominacji wartości punktowej produktów rozliczeniowych, co spowoduje zwiększenie ich wyceny o 4% do wartości wyjściowej, to jest przed 01.07.2017 r.
Te same zmiany wprowadzono w zarządzeniach skupiających się wokół ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Aneksy zwiększające zostały już wysłane do placówek realizujących świadczenia w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Kolejne w pozostałych świadczeniach będą wysyłane sukcesywnie.
Zwiększenie wycen umożliwi sprawozdania i rozliczanie świadczeń w systemie PZS i poza nim oraz upłynni finansowanie świadczeń.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności