Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego w Zdrojach

02.01.2018

W odpowiedzi na niezgodne ze stanem faktycznym doniesienia dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu w Zdrojach (Fakty TVN, "SOR w szpitalu w Szczecinie kosztował 60 milionów złotych. Nie działa, bo nie ma kontraktu") uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, jakoby na uruchomienie tego oddziału wydano 60 milionów złotych, bowiem SOR wraz z lądowiskiem kosztował 10,5 mln zł, o czym informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan finasowania nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych od połowy 2018 roku znany był uczestnikom spotkania, które 11 maja 2017 roku odbyło się w Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w którym uczestniczył także przedstawiciel organu założycielskiego Szpitala. Podczas spotkania poświęconego Planowi Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego negatywnie zaopiniowano uruchomienie sor-ów w Kołobrzegu i Świnoujściu, a pozytywnie – w Drawsku Pomorskim i Zdrojach. Podjęte podczas spotkania ustalenia, stanowiące podstawę do aktualizacji Planu, były i są obowiązujące. Przywoływane są we wzajemnej korespondencji między Szpitalem a ZOW NFZ. W jednym z pism adresowanych do Szpitala, Fundusz podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie finasowania SOR-u w Zdrojach od połowy 2018 roku, zastrzegając jednocześnie uzależnienie tego terminu od możliwości prawnych i systemowych.

Nie jest uprawniona sugestia, jakoby opieka nad najmłodszymi była do tej pory sprawowana w sposób niewystarczający. Lekarze od lat ratują i leczą dzieci. Robią to z dużym zaangażowaniem także specjaliści ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie – szpitala, w którym funkcjonuje SOR wraz z lądowiskiem oraz szpitalne oddziały dziecięce, w tym anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz kardiologii.

Nie jest prawdą, że na szpitalnym oddziale ratunkowym w Zdrojach jest 100 łóżek, bo jest ich 14. Pozostałe stanowią bazę dla oddziałów dziecięcych: chirurgii i urologii, neurochirurgii, pediatrii, pododdziału ortopedii, oddziału obserwacyjnego i sali wybudzeń. Cała infrastruktura nowego pawilonu w Zdrojach może być w każdej chwili wykorzystana, bowiem wszystkie oddziały, które mają tu być przeniesione, są przez ZOW NFZ zakontraktowane, podobnie jak izba przyjęć, która także może pracować na wyposażeniu przyszłego SOR-u.

Nie jest prawdą, że śmigłowiec nie może lądować w Zdrojach, póki nie będzie tam szpitalnego oddziału ratunkowego, bowiem Lotnicze Pogotowie wykorzystuje w razie potrzeby wszystkie lądowiska. W naszym województwie jest ich, nie licząc Zdrojów, siedem: pięć z dostępem do SOR-ów: w Gryficach, Koszalinie, Szczecinku i dwa w Szczecinie (PSK1 i Zdunowo), oraz dwa bez dostępu do sor-ów: w Świnoujściu i Wałczu.

Rzecznik Prasowy ZOW NFZ
Małgorzata Koszur

Wszystkie aktualności