Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na publikację w Radiu Szczecin „Jest lądowisko. Nie ma kontraktu na SOR. Co zrobić z lądowiskiem dla helikopterów w szpitalu w Zdrojach”

11.01.2018

W odpowiedzi na informację w Radiu Szczecin „Jest lądowisko. Nie ma kontraktu na SOR. Co zrobić z lądowiskiem dla helikopterów w szpitalu w Zdrojach” (Radio Szczecin, 11.01.2018) uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym*, śmigłowiec może lądować także przy szpitalu nieposiadającym w sojej strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego, o ile szpital ten dysponuje oddziałami wyspecjalizowanymi w zakresie udzie­lania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w Planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" jest ujęty w Planie PRM dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z 16 oddziałami wyspecjalizowanymi w zakresie udzie­lania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Zespół HEMS (śmigłowca) może być zadysponowany do każdego z nich w sytuacji, gdy czas transportu drogą lotniczą pacjenta w stanie nagłym, z miejsca zdarzenia/wezwania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia.
Jednostki organizacyjne szpitala w Zdrojach, wpisane do Planu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii; Pododdział Intensywnej Terapii i Anestezjologii; Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii; Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii; Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; Oddział Kliniczny Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć; Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii; Oddział Kardiologii Dziecięcej; Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii; Oddział Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych; Pododdział Neurochirurgii Dorosłych; Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej; III Oddział Ogólnopsychiatryczny; VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny; V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych.

Zobacz więcej

* Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 - otwórz link do ustawy

Zgodnie z zasadami prowadzenia medycznych czynności ratunkowych:
Art. 44. 1. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliż­szego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
2. Odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpitalny oddział ratunkowy lub szpital, o których mowa w ust. 1, skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy.
Art. 45. 1. W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który (…) wymaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci, albo do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lub gdy tak zadecyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego transportuje się bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się odpowiednie centrum albo jednostka organizacyjna szpitala wyspecjali­zowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wskazanego przez dys­pozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności