Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na artykuł „Do pełnej opieki chorych na raka brakuje tylko leku” opublikowany w Głosie Szczecińskim

19.12.2018

Stanowisko dotyczące realizacji programów lekowych w województwie zachodniopomorskim

W odpowiedzi na artykuł „Do pełnej opieki chorych na raka brakuje tylko leku” opublikowany w Głosie Szczecińskim 15 grudnia 2018 roku  uprzejmie informuję, że Zachodniopomorski Oddział NFZ zakontraktował programy lekowe w drodze konkursów ofert, uwzględniając liczbę chorych i możliwości zapewnienie ich leczenia.  Potrzeby pacjentów kwalifikujących się do leczenia  w ramach programów lekowych są całkowicie zabezpieczone, tak pod względem ilościowym jak i jakościowym, przez szpitale, które zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym i mają podpisane z Funduszem umowy. 

Wystarczający dostęp pacjentów do programów lekowych w ramach obowiązujących umów, a co za tym idzie, brak potrzeby wyłaniania kolejnego podmiotu realizującego świadczenia, potwierdza również dokument zat. „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego na okres 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021” .

Nie jest prawdą, jakoby w Szpitalu Wojewódzkim przy ul Arkońskiej oraz w Zdunowie „w tym roku tylko na nowotwory żo­łądka, jelita grubego, nerki, prostaty i wątroby było blisko tysiąc hospitalizacji”, bowiem według danych ZOW NFZ chorych z ww. rozpoznaniami hospitalizowanych w obu placówkach szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego było łącznie 531.  

Nie jest prawdą, że ze szpitala przy Arkońskiej odsyła się ok. tysiąca pacjentów, by włączyć ich do programów lekowych realizowanych  w innych szpitalach, bowiem w roku 2018  w województwie zachodniopomorskim wszystkich pacjentów leczonych w ramach programów, o których mowa w artykule,  było 387.
I tak, w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, z programów lekowych: w leczeniu mięsaków tkanek miękkich korzystało 11 pacjentów; w leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (gist) – 40 pacjentów.
W obu wyżej wymienionych szpitalach oraz w Szpitalu Klinicznym nr 2, z programu lekowego w opornym na kastrację raku gruczołu krokowego skorzystało łącznie 74 pacjentów; w leczeniu raka nerki – 101 pacjentów; w leczeniu raka wątrobowokomórkowego – 17 pacjentów.
W ZCO, PSK1 i PSK2 w Szczecinie oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie prowadzony jest program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego; w tym roku skorzystało z niego 132 pacjentów.
Z leczenia zaawansowanego raka żołądka w ramach programu lekowego zakontraktowanego  w ZCO, PSK1 i w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie skorzystało  12 pacjentów.

Nie jest też prawdą, że pacjenci są ponownie diagnozowani tylko z powodu przyjęcia do innego szpitala, bowiem postawione rozpoznanie i wyznaczony program leczenia są podstawą włączenia pacjenta do programu lekowego, a dodatkowa diagnostyka, jeśli jest zlecana, to z uwagi na potrzeby  programu lekowego lub ze względu na stan zdrowia samego pacjenta. 

Nie jest prawdą, że pacjenci są odsyłani do innego szpitala tylko „po jedną tabletkę”, której akurat nie ma w szpitalu na Arkońskiej.  Pacjent w ramach programu lekowego jest kierowany do kompleksowego leczenia i jego monitorowania przez podmiot dysponujący bazą i doświadczoną kadrą, wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego i posiadający stosowną umowę z ZOW NFZ.

Magorzata Koszur
Rzeczniczka Prasowa ZOW NFZ

Wszystkie aktualności