Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na publikację TVN dotyczącą szpitala w Dębnie

18.04.2019

W odpowiedzi na publikację TVN dotyczącą szpitala w Dębnie uprzejmie informuję, że obecny kontrakt szpitala w porównaniu  do roku 2015 wzrósł o ponad 5,3 mln zł, tj. o 40,5% i na 2019 rok wyniesie szacunkowo 17,5 mln złotych. Zwyżka w kolejnych latach przedstawiała się następująco, w mln złotych: 2015 rok – 12,2; 2016 rok – 12,9; 2017 rok – 14,8; 2018 rok – 17,1.

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. jest szpitalem sieciowym, posiadającym podstawowe dla szpitali powiatowych oddziały: izbę przyjęć, oddział chorób wewnętrznych, neonatologię, chirurgię ogólną, położnictwo i ginekologię. W ramach sieci prowadzi również poradnie przyszpitalne: gastroenterologiczną, onkologiczną, ginekologiczno-położniczą oraz chirurgii ogólnej. Wykonuje również świadczenia endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopię  i kolonoskopię. Poza siecią,  w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), funkcjonują poradnie: geriatryczna, kardiologiczna i urologiczna.
Szpital prowadzi dwa punkty nocnej i świątecznej opieki, tj. na miejscu, w Dębnie oraz w Chojnie. Realizuje również świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym.

Dzięki staraniom byłego prezesa spółki zarządzającej, p. Oskara Skiby, szpital poszerzył w ostatnich latach zakres świadczonych usług. Część z nich została przez Zachodniopomorski Oddział NFZ zakontraktowana.

Obecnie Oddział NFZ w Szczecinie nalicza świadczeniodawcom środki finansowe wynikające m.in. ze wzrostu wycen wybranych świadczeń udzielanych w oddziałach chorób wewnętrznych i oddziałach chirurgii ogólnej począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Środki te pozwolą na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla innych niż lekarze i pielęgniarki grup zawodowych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.    

Nie ma sygnałów ze szpitala w Dębnie, które mogłyby stanowić o ograniczeniu działalności leczniczej lub o zagrożeniu w dostępie pacjentów do świadczeń. Nie odnotowuje się również skarg pacjentów na zakres i jakość udzielanych świadczeń. Kontrakty są adekwatne do oferty szpitala, zasobów kadrowych  i organizacyjnych. Zachodniopomorski Oddział NFZ sfinansował w minionych latach wszystkie zakontraktowane przez Fundusz świadczenia udzielone w szpitalu w Dębnie na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnionych.    

Małgorzata Koszur
Rzecznik prasowy ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności