Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Podsumowanie 2018 roku

02.01.2019

Plan finansowy
W pierwotnym planie finansowym ZOW NFZ na 2018 rok na świadczenia opieki zdrowotnej przeznaczono 3 mld 357 milionów 942 tysiące złotych. W ciągu roku oddział otrzymał dodatkowo 154 mln 351 tys. złotych. Na dzień 6 grudnia (ostatnia zmiana planu finansowego), Oddział Funduszu w Szczecinie dysponuje na świadczenia opieki zdrowotnej kwotą 3 mld 512 mln 293 tys. zł. 

Nowe umowy, większy dostęp do diagnostyki i leczenia

  • ZOW NFZ zakontraktował program KOS-zawał, tj. kompleksową opiekę nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego; umowę realizuje Szpital Kliniczny nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie
  • Po raz pierwszy uruchomiono w Szczecinie rehabilitację kardiologiczną w oddziale dziennym – z myślą o pacjentach po incydentach wieńcowych oraz rehabilitację neurologiczną w oddziale stacjonarnym (w trybie całodobowym) - głównie dla pacjentów po udarach. Umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ na oba zakresy świadczeń realizuje Instytut Medyczny przy al. Wyzwolenia w Szczecinie
  • Dwa miesiące wcześniej niż planowano, od 1 maja, ZOW NFZ zakontraktował Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu pediatrycznym w Szczecinie-Zdrojach. SOR dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców lotniczego pogotowia. W samym Szczecinie są jeszcze trzy szpitalne oddziały ratunkowe: w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej, w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy Unii Lubelskiej oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Zdunowie. Dwa ostanie szpitale także dysponują lądowiskami.
  • 21 maja wyruszył w trasę dentobus – mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży. Każdego dnia z profilaktyki i leczenia korzysta w nim kilkanaścioro pacjentów
  • 1 sierpnia w Drawsku Pomorskim ruszył Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dzięki temu plan zabezpieczenia Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa zachodniopomorskiego został w pełni zrealizowany. 
  • W Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ZOW NFZ zakontraktował pierwszy i jedyny w województwie oddział przeszczepiana szpiku.
  • W Koszalinie, w ramach ogólnokrajowego pilotażu obejmującego 29 placówek, wprowadzono nowy model opieki psychiatrycznej, skupionej na niesieniu pacjentowi pomocy w jego środowisku. Od 1 września działa tu pierwsze w województwie Centrum Zdrowia Psychicznego zarządzane i koordynowane przez spółkę Medison. 
  • ZOW NFZ zakontraktował 15 nowych poradni specjalistycznych:

o    alergologiczną dla dzieci - w Świnoujściu
o    otolaryngologiczną w Gryficach
o    4 poradnie chirurgii dziecięcej: w Świnoujściu, Gryfinie, Koszalinie i Stargardzie
o    7 poradni audiologiczno-foniatrycznych: 4 w Szczecinie, 2 w Koszalinie, 1 w Wałczu
o    poradnię nabytych niedoborów immunologicznych oraz  poradnię transplantologiczną w Szczecinie

•    ZOW NFZ zakontraktował dwa hospicja stacjonarne: w Szczecinku i Kołobrzegu oraz poradnię paliatywną w Koszalinie.

Skracanie kolejek medycznych i czasu oczekiwania na świadczenie

Usuwanie zaćmy  
Średni czas oczekiwania na usunięcie zaćmy uległ  skróceniu w przypadkach pilnych o ponad dwa tygodnie i wynosi obecnie 58 dni, a w przypadkach stabilnych o dwa miesiące i wynosi obecnie niecałe 8 miesięcy (237 dni). Nie ma kolejki do zabiegów usunięcia zaćmy w dwóch szczecińskich szpitalach, które przodują w liczbie wykonywanych zabiegów: w Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach oraz w Szpitalu Wojewódzkim. Na bieżąco przyjmowani są także pacjenci w szpitalu w Stargardzie.    
Rezygnowanie pacjentów z zabiegu usunięcia zaćmy
W 2018 roku, do dnia 20 sierpnia, na zabieg nie przyszło 2 409 osób; o rezygnacji powiadomiło 63%; w 2017, odpowiednio: 3 667 osób, o rezygnacji uprzedziło 56%; w 2016 roku: zrezygnowało 3 760 osób, tylko połowa z nich o tym uprzedziła.

Endoprotezoplastyka
W roku 2018 ZOW NFZ finansuje wszystkie wykonane świadczenia.
Średni czas oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu biodrowego dla przypadków pilnych uległ skróceniu o prawie 5 miesięcy (z 409 dni we wrześniu 2017 do 266 dni w listopadzie 2018 ).
Krócej, bo średnio 2,5 roku, czeka na operację stawu biodrowego pacjent w stanie stabilnym. Pod tym względem najbardziej znaczącą poprawę odnotowano w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu, w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie oraz w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu.
Na endoprotezoplastykę stawu kolanowego pacjenci w stanie pilnym czekają o prawie 4,5 miesiąca krócej (468 dni w 2017 roku, 336 dni w 2018 roku), a w stanie stabilnym - o trzy miesiące  krócej.
Rezygnowanie pacjentów z endoprotezoplastyki   
Kierowanie pacjentów na poważne operacje nie zawsze ma bezpośredni związek z ich aktualnym stanem zdrowia, o czym świadczy duża liczba osób rezygnujących każdego roku z leczenia i niestawiających się na umówiony termin.
Do sierpnia 2018 roku z endoprotezoplastyki stawów biodrowego lub kolanowego zrezygnowało 744 pacjentów, co stanowi 19% wszystkich operacji endoprotezoplastyki wykonanych w 2017 roku; o rezygnacji powiadomiło 70 procent (w 2017 roku: 949 rezygnacji, powiadomień 722; w 2016: 952 rezygnacji, 80% powiadomień

Więcej na ambulatoryjna opiekę specjalistyczna (AOS)

W 2018 r. plan finansowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wzrósł o ponad 19 milionów złotych i wynosi obecnie prawie 202 mln zł. To pozwoliło zapłacić za wszystkie świadczenia w poradniach specjalistycznych, także dodatkowo wykonane. Aby zwiększyć dostęp do lekarzy specjalistów, Zachodniopomorski OW NFZ zagwarantował finansowanie wszystkich wizyt pierwszorazowych pacjentów, tj. takich, którzy zostali przyjęci przez lekarza specjalistę w danej poradni po raz pierwszy. Za świadczenia pierwszorazowe w poradniach specjalistycznych Zachodniopomorski Oddział zapłacił ponad 7,5 mln złotych. Placówki medyczne mają zapewnione ze strony ZOW NFZ finansowanie większego dostępu do świadczeń; mogą go realizować np. poprzez otwarcie poradni specjalistycznych w dodatkowym czasie pracy, tak by przyjąć więcej pierwszorazowych pacjentów. Ponadto wszystkie zachodniopomorskie szpitale otrzymały na 2 półrocze 2018 roku 5% więcej środków na realizację świadczeń w poradniach przyszpitalnych, niż miały w 1 półroczu br.  

Pacjenci pierwszorazowi
Najwięcej pierwszorazowych pacjentów przyjęto w poradniach: alergologii, dermatologii i wenerologii, kardiologii, neurologii, gruźlicy i chorób płuc.
W poradniach dla dzieci najwięcej pierwszorazowych wizyt odnotowano w: kardiologii, gruźlicy i chorób płuc, leczenia wad postawy oraz neurologii. Liczba pacjentów przyjętych na pierwszą wizytę w deficytowej poradni nefrologicznej dla dorosłych wzrosła w październiku 2018, w porównaniu do stycznia, o 26%. W poradni nefrologicznej dla dzieci liczba przyjętych po raz pierwszy pacjentów wzrosła z 5 w styczniu, do 90 w październiku br., a średni czas oczekiwania uległ skróceniu o około cztery tygodnie. Liczba pacjentów przyjętych na pierwszą wizytę w  poradni hematologii wzrosła w czerwcu, w porównaniu do stycznia 2018 roku, o 25%.

Więcej na diagnostykę obrazową: rezonans i tomografię
Dzięki zwiększeniu wydatków na diagnostykę obrazową, porównując wrzesień 2017 do września 2018, o 43% wzrosła liczba wykonanych badań tomografii (z 3 053 do 4 368), i o prawie 9% - rezonansu (z 3 838  do 4 166),. W listopadzie 2018 roku średni czas oczekiwania na rezonans dla przypadków pilnych wynosi około miesiąca, a dla stabilnych - prawie 4 miesiące (112 dni). Na tomografię terminy pilne wynoszą dwa tygodnie, stabilne – półtora miesiąca.

Więcej w 2018 na  bezpłatne leki dla seniorów 75+

Program obowiązuje od 1 września 2016 roku. W okresie 27 miesięcy do seniorów w naszym województwie trafiło prawie 4 miliony 700 tys. opakowań leków (4 683 372), za które Zachodniopomorski Oddział NFZ zapłacił prawie 51 mln złotych (50 798 942,77 złotych). Na pierwszej liście leków dla seniorów było niewiele ponad 1100 różnych medykamentów. Teraz jest ich ponad 2 tysiące. Bezpłatne są leki na choroby występujące u osób starszy najczęściej: w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, depresji i chorób otępiennych, choroby Parkinsona, jaskry. W województwie recepty można realizować w ok. 650 aptekach posiadających umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ.

Więcej świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Od 1 lipca osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Dla tej grupy osób szczególnie ważny jest dostęp do rehabilitacji leczniczej, dlatego NFZ płaci za wszystkie udzielone im w tym zakresie świadczenia. Do połowy grudnia br. była to kwota 2,3 mln złotych. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą również korzystać bez wymaganego skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, okulistycznej, kardiologicznej etc.) oraz z wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.

EKUZ dłużej ważny

Już nie 12 miesięcy, a półtora roku ważna jest  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ osobom ubezpieczonym na podstawie zatrudnienia, pobierającym rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne; członkom rodziny powyżej 18 roku życia, którzy uczą się lub studiują i są zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodzica oraz studentom zgłoszonym do ubezpieczenia przez uczelnię. To ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie turystycznie, jeżdżą na zakupy lub studiują na europejskich uczelniach. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zyskują jeszcze więcej: ich EKUZ wydany po 20 października 2018 roku ważny jest przez 5 lat! (ale nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.)   Od wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004), czyli przez prawie 14,5 roku, Zachodniopomorski Oddział NFZ wydał mieszkańcom naszego województwa ponad 1 mln 270 tysięcy Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ogólnopolska Telefoniczna Informacja Pacjenta
Od 13 listopada pod numerem 800 190 590 działa ogólnopolska, bezpłatna informacja telefoniczna dla pacjentów. Numer 800 190 590 jest wspólny dla Narodowego Funduszu Zdrowia i Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Zastępuje dotychczasowe infolinie w oddziałach Funduszu. TIP jest czynny w dni powszednie, od 8-16. Jest obsługiwany przez kilkudziesięciu konsultantów. Każdego dnia obsługiwanych jest ok. 2 tysięcy rozmów.  

Sprzęt i oprogramowanie dla POZ w zakresie eZLA
Już 1 mln 530 tys. złotych trafiło na konta bankowe świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, jako dofinasowanie ich tegorocznych wydatków związanych z wprowadzeniem elektronicznego zwolnienia lekarskiego: e-ZLA. Wnioski o dopłaty do zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia można było składać do Zachodniego Oddziału NFZ do ostatniego piątku grudnia. Przelewy zatwierdzonych do wypłaty kwot mogą być zadysponowane nie później niż 31 grudnia. Oddział Funduszu w Szczecinie otrzymał na ten cel z Ministerstwa Zdrowia ok. 1,8 mln złotych. Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wystawiane są wyłącznie w wersji elektronicznej, jako eZLA !

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności