Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Dodatkowe 7,5 mln złotych otrzymają zachodniopomorskie szpitale na skrócenie kolejek do endoprotezoplastyki. W ciągu roku to o 20 mln więcej, niż zaplanowano

20.09.2019

Szpitale wykonujące endoprotezoplastykę same określiły, jakie są ich możliwości kadrowe i organizacyjne, by do końca roku wykonać więcej operacji i tym samym skrócić kolejkę zapisanych i czas oczekiwania na świadczenie. Na tej podstawie Zachodniopomorski Oddział NFZ przydzielił szpitalom dodatkowe środki finansowe. Obie strony zatwierdziły już protokoły, które są podstawą do zwiększenia wartości kontraktów. Na 10 szpitali, które wykonują operacje wymiany stawów, możliwość przeprowadzenia dodatkowych operacji zadeklarowało sześć  z nich. Są to lecznice w Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Szczecinku, Wałczu oraz Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie i Szpital Wojewódzki w Szczecinie-Zdunowie.  Pozostałe podmioty dysponują środkami, które do końca roku pozwolą im na wykonanie zaplanowanych operacji zgodnie z możliwościami kadrowymi i organizacyjnymi.  

Informacje o pierwszym wolnym terminie wykonania endoprotezoplastyki, liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania przekazywane są przez szpitale do Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie publikowane na jego stronie internetowej w zakładce  Informator o Terminach Leczenia.

W odniesieniu do jednego ze świadczeniodawców, który wykazuje najdłuższy czas oczekiwania na operacje, tj. do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie -Zdunowie należy wyjaśnić, że w szpitalu tym są dwa oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej: V i VI, i że każdy z nich przygotowuje do publikacji własny raport o terminach leczenia.

Oddział V tego szpitala, po żmudnej i długotrwałej weryfikacji osób zapisanych na operacje endoprotezoplastyki, dokonał istotnej całościowej korekty ostatniego raportu, dzięki czemu okazało się, że pierwszy wolny termin dla przypadków stabilnych przypada na styczeń 2027 roku, czyli jest o 7 lat szybszy, niż wykazywał świadczeniodawca w poprzednim jeszcze raporcie. 

W trakcie weryfikacji kolejki oczekujących okazało się, że tak odległe terminy operacji nie mają  żadnego związku ze stanem zdrowia pacjenta czy też możliwościami szpitala, tak kadrowymi, jak i finansowymi.

Nie jest to ostateczna wersja raportu – oczyszczanie go ze zbędnych już danych trwa na bieżąco, w stałej współpracy z merytorycznymi pracownikami ZOW NFZ. Fundusz nadal będzie wspomagał weryfikację kolejki oczekujących do Oddziału V tego szpitala, jednak niezależnie od zaangażowania OW NFZ i realnej pomocy pracowników merytoryczny Funduszu, nadal w kolejce znajdują się PESELE osób, które już się zoperowały lub zrezygnowałyby z operacji.

Natomiast czas oczekiwania do drugiego z oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej w Zdunowie jest znacznie krótszy. Pierwszy wolny termin do Oddziału VI dla przypadków stabilnych przypada na rok 2024, a dla pilnych – na  2020 rok.  

Szpital w Szczecinie-Zdunowie znajdujący się obecnie w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, specjalizuje się w wymianach wszelkich stawów; wykonuje bardzo dużo skomplikowanych operacji, stąd kolejka osób oczekujących jest do nich największa i najdłuższa, mimo że ZOW NFZ od lat płaci za wszystkie wykonane świadczenia

Z Informatora o Terminach Leczenia publikowanego na stronach NFZ widać, że czas oczekiwania na endoprotezoplastykę w Zachodniopomorskiem jest bardzo zróżnicowany; np. w przypadku pacjentów stabilnych oczekujących na wyminę stawu biodrowego, pierwszy wolny termin przypada na:

 1. Drawsko Pomorskie -  grudzień 2019
 2. Wałcz - lipiec 2020
 3. Szczecinek - marzec 2021
 4. Koszalin, szpital wojewódzki - grudzień 2021
 5. Kołobrzeg - styczeń 2022
 6. Gryfice - czerwiec 2022
 7. Pyrzyce - grudzień 2023
 8. Szczecin, Szpital Wojewódzki Zdunowo, oddział VI - lipiec 2024
 9. Szczecin, Szpital Kliniczny nr 1 - lipiec 2025
 10. Szczecin, 109 Wojskowy – listopad 2026
 11. Szczecin, Szpital Wojewódzki Zdunowo, oddział V -  styczeń 2027 (po korekcie raportu)

Więcej informacji o aktualnych terminach leczenia:

Małgorzata Koszur,
Rzecznik prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności