Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez "Głos Koszaliński", dotyczących lekarza POZ w gminie Gościno

11.10.2019

W sprostowaniu nieprawdziwych informacji opublikowanych przez "Głos Koszaliński" w artykule „2,5 tys. mieszkańców Gościna bez lekarza” uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, jakoby Fundusz nie chciał rozpisać konkursu na nowego lekarza POZ, bowiem w podstawowej opiece zdrowotnej konkursy od wielu lat nie obowiązują – umowy z lekarzami podpisywane są na podstawie złożonego do Funduszu wniosku i są bezterminowe. Na tej podstawie NFZ płaci za opiekę sprawowaną nad każdym zapisanym do POZ pacjentem.

W Gościnie, w tym samym budynku,  funkcjonuje jeszcze Gabinet Lekarza Rodzinnego Lek. Małgorzaty Wiśniewskiej, która ma na swojej aktywnej liście mniej niż standardowe 2,5 tys. osób, jednak to lekarz decyduje, czy podoła w sprawowaniu opieki nad większą niż dotychczas liczbą pacjentów.

Prawdą jest, że w ostatnich dniach, także dzięki aktywności burmistrza Gościna, toczą się rozmowy na temat zorganizowania w  Gościnie filii przychodni w Trzebiatowie.  Miałaby ona funkcjonować w pomieszczeniach obecnej przychodni, tj. ZOZ „Meritum” Farada Mohamada przy ulicy  Lipowej 16. Jeśli oba podmioty dojdą do porozumienia, Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia natychmiast podpisze nową umowę, tak by pacjenci mieli zachowaną dotychczasową dostępność do świadczeń POZ.

Przy tej okazji informujemy i uspokajamy: jeśli w godz. 8-18 dojdzie do nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, każdy lekarz POZ może przyjąć pacjenta spoza swojej listy, by podczas jednostkowej wizyty udzielić mu pomocy w nagłym przypadku. 
Natomiast po godz. 18 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy,  w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent otrzyma pomoc w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i czy/ do którego lekarza POZ złożył swoją deklarację. Najbliżej Gościna jest nocna i świąteczna opieka lekarska sprawowana w Kołobrzegu, w szpitalu regionalnym. 

Małgorzata Koszur
Rzecznik prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności