Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na artykuł w Głosie Szczecińskim dotyczący ratowników medycznych

07.11.2020

04.11.2020

W odpowiedzi na artykuł w Głosie Szczecińskim zatytułowany "Ratownicy odejdą od karetek. Pracownicy pogotowia o swojej sytuacji w pracy" >>>

W ramach nowych umów dotyczących chorób zakaźnych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie otrzymała w tym roku, do końca października, z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ: na zapewnienie środków ochrony osobistej dla personelu oraz pacjentów - kwotę  1 172 575, 98 zł; z tytułu opłaty ryczałtowej za gotowość do transportu oraz transport sanitarny realizowane przez 1 osobę oraz zespół co najmniej dwuosobowy – kwotę 2 452 380 zł. 

Z tytułu realizowanej dotychczasowej umowy, WSPR otrzymało za świadczenia udzielone w okresie od stycznia do końca października 2020 kwotę 101 554 422,08 zł, uwzględniającą wzrost wynagrodzeń wynikający z wcześniejszych ustaleń, zgodnie z komunikatami opublikowanymi na stronie internetowej ZOW NFZ w dniach 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października br.

Podwyżki wynagrodzeń dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 obowiązują od 1 listopada 2020 roku - zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z 1 listopada br., zobowiązującego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. Ratownicy z WSPR w Szczecinie także będą tym dodatkiem objęci.

Zobacz więcej

Małgorzata Koszur
Rzecznik prasowy

Wszystkie aktualności