Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w „Kurierze Szczecińskim” w artykule „Kto wprowadza pacjentów w błąd”

26.05.2021

Nie jest prawdą, jakoby Zachodniopomorski Oddział NFZ nie wiedział, czy szpital zawiadomił go o wstrzymaniu wykonywania zabiegów; Szpital nie powiadomił o tym NFZ i trudno, by Fundusz o tym nie wiedział.
Przeznaczenie części łóżek w danym oddziale szpitalnym na potrzeby pacjentów z Covid nie oznacza całkowitego wstrzymania udzielania świadczeń innym pacjentom.  W Zdunowie jest ponad 80 łóżek ortopedycznych, natomiast na potrzeby pacjentów z Covid przeznaczono ich 25. W szczytowym okresie pandemii, tj. w kwietniu br., Szpital także wykonywał operacje endoprotezoplastyki, co wynika ze sprawozdań i faktur.
Jeśli szpital wstrzymuje czasowo udzielanie świadczeń w danym zakresie, powinien poinformować o tym przede wszystkim pacjentów, którym wcześniej wyznaczył terminy leczenia. O każdej przerwie w udzielaniu świadczeń podmiot ma obowiązek poinformować także oddział NFZ, aby zablokować wysyłkę SMS-ów.

Nie jest prawdą, że MZ lub NFZ zalecił przekształcenie oddziałów szpitalnych w covidowe, bowiem zalecenie dotyczyło ograniczenia udzielanie świadczeń, a nie zakazu ich wykonywania. Ponadto NFZ wskazał w komunikacie, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki.

Nie jest prawdą, że wiosną większość szpitalnych oddziałów została przekształcona w oddziały covidowe; większość szpitali przeznaczyło dla pacjentów z Covid konkretną liczbę łóżek, a nie całe oddziały.

Szpital ma ustawowy obowiązek powiadomienia pacjentów o zmianie terminu operacji. Ani ograniczenie, ani też okresowe zaprzestanie udzielania świadczeń, z niego nie zwalniają. Ustawa covidowa również nie zdejmuje ze świadczeniodawcy obowiązku prowadzenia harmonogramu przyjęć.

Małgorzata Koszur
Rzecznik prasowy ZOW NFZ 

Wszystkie aktualności