Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Odpowiedź na publikację w szczecińskim wydaniu Gazety Wyborczej zat. „Ma raka, ale poczeka do 2016 roku. Pakiet? Jego nie obejmuje”

19.01.2015

W odpowiedzi na artykuł opublikowany 17 stycznia br. w szczecińskim wydaniu Gazety Wyborczej pod dwoma tytułami: „Ma raka, ale poczeka do 2016 r. Pakiet? Jego nie obejmuje" (strona internetowa Gazety) oraz „Pacjent spoza pakietu czeka" (papierowe wydanie) uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, jakoby pakiet onkologiczny nie obejmował pacjentów chorych na raka, lub że są oni odsyłani na 2016 rok. Informuję ponadto, że żadne z siedmiu pytań, które Gazeta Wyborcza skierowała do Narodowego Funduszu Zdrowia (pięć do Oddziału, dwa - do Centrali), nie dotyczyło Pana Bronisława.
We wstępie do dwóch pytań wysłanych 16 stycznia do Centrali Funduszu stwierdzono, że: „W Szczecinie w niektórych poradniach już brakuje miejsc na 2015 r. na wizyty kontrolne dla pacjentów z rakiem, którzy zachorowali wcześniej ‘bo nie ma pieniędzy'. Rejestrowani są najwcześniej na 2016 r." Na takie stwierdzenie Gazeta Wyborcza otrzymała odpowiedź, że „Każdy pacjent z chorobą nowotworową ma ustalony przez lekarza plan leczenia. Wyznaczone są w nim również wizyty kontrolne. W naszym województwie jest to standard sprawowanej nad pacjentem z chorobą nowotworową opieki: wypracowany, wdrożony i od lat skutecznie stosowany. Brakuje szczegółów, by odnieść do sprawy. Do ZOW NFZ nie wpłynął też żaden sygnał, by pacjenci z chorobami nowotworowymi nie byli przyjmowani na wyznaczone wizyty kontrolne, a już na pewno nie byłoby to możliwe z powodu braku pieniędzy!"
Informuję, że w przypadku poradni hematologicznej, Fundusz finansuje także nadwykonania. Zatem dostęp pacjenta do tych świadczeń nie jest zależny od finansów, tylko od możliwości kadrowych świadczeniodawcy.

Pacjenci niewymagający leczenia specjalistycznego, w okresie remisji choroby, powinni być kierowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, także w celu wykonywania badań kontrolnych znajdujących się w koszyku lekarza POZ. W razie nieprawidłowych wyników, pacjent może być ponownie skierowany do specjalisty.
NFZ może zbadać sprawę dostępu Pana Bronisława do świadczeń po złożeniu przez niego pisemnej skargi do Oddziału Funduszu w Szczecinie. Skargi na zasadność decyzji medycznych należy kierować do kierownictwa placówki lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, bądź do rzecznika praw pacjenta.
Informuję ponadto, że na przekazywanie mediom danych osobowych, w tym wrażliwych, dotyczących pacjentów, ci ostatni muszą wyrazić pisemną zgodę lub przekazać stosowne pełnomocnictwo.


Z poważaniem


Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności