Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W odpowiedzi na publikację w Gazecie Wyborczej zat. "Poseł Lubczyk atakuje: Dyrektor Kondaszewski źle zarządza szpitalem w Koszalinie, a dostał 50 tys. zł nagrody"

10.01.2022

W odpowiedzi na publikację w Gazecie Wyborczej zat. „Poseł Lubczyk atakuje: Dyrektor Kondaszewski źle zarządza szpitalem w Koszalinie, a dostał 50 tys. zł nagrody”, która ukazała się 9 stycznia br. uprzejmie informuję, że NFZ przekazuje placówkom medycznym należne środki na covidowe dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w terminie 3 dni roboczych, pod warunkiem, że przesłane przez placówkę dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie wymagają korekt, uzupełnień lub wyjaśnień.  

Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych. Jeśli dokumenty nie budzą wątpliwości, Fundusz wypłaca środki na konto placówki bezzwłocznie, w terminie wskazanym powyżej. 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie do zastrzeżeń Oddziału NFZ, dotyczących wrześniowych wypłat dodatków covidowych, odniósł się 5 stycznia 2022 roku. Przedstawiona dokumentacja finansowa nadal wymaga ze strony Szpitala korekt i uzupełnień. Wypłata dodatków zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu prawidłowo sporządzonych dokumentów.


W przypadku jednorazowych dodatków covidowych dla pracowników niemedycznych, zostaną one wypłacone niezwłocznie po zweryfikowaniu kompletnej dokumentacji finansowej.  

Małgorzata Koszur
Rzeczniczka prasowa ZOW NFZ

Wszystkie aktualności