Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego w Drawsku Pomorskim

26.03.2015

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przeprowadził w dniach od 1-13 marca 2015 roku kontrolę doraźną w Drawskim Centrum Specjalistycznym, dla którego organem właścicielskim jest podmiot Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w Katowicach. Kontrola dotyczyła udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach leczenia szpitalnego, m.in. w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjologii i intensywnej terapii oraz świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym.


Kontrolą objęto organizację i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w marcu 2015 roku, ich dostępność dla osób ubezpieczonych w NFZ, a także zgodność z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach. Po przyjęciu przez świadczeniodawcę protokołu kontroli, Fundusz przygotował wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski z kontroli i zalecenia. Świadczeniodawca ma 7 dni na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Jednocześnie w ciągu 14 dni powinien odpowiedzieć, czy i w jaki sposób wykorzysta uwagi i zalecenia pokontrolne. Zachodniopomorski Odział NFZ oczekuje od świadczeniodawcy zrealizowania zaleceń pokontrolnych w wymaganym terminie.


Nie jest prawdziwa rozpowszechniana informacja, że dotychczasowe kontrole, które miały miejsce w 2012 i 2014 roku nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala w Drawsku Pomorskim. W związku z tym, że świadczeniodawca nie dostosował się do zaleceń pokontrolnych dotyczących szpitalnego oddziału ratunkowego i zabezpieczenia dla niego świadczeń w oddziałach chirurgicznym, ortopedycznym oraz anestezjologii i intensywnej terapii, nałożona została na niego kara w wysokości 34 tysięcy złotych (33.931,14 zł).


Nie jest również prawdziwa informacja, jakoby gwarantem bezpieczeństw pacjentów w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia było istnienie szpitalnego oddziału ratunkowego. Większość szpitali w województwie, bo 23, dysponuje całodobowymi izbami przyjęć i to one zabezpieczają pacjentów w sytuacjach nagłych. Tylko 7 szpitali w województwie, nie licząc placówki w Drawsku Pomorskim, spełnia warunki wymagane wobec SOR-u.


Gwarantem jakości udzielania świadczeń w SOR  jest spełnianie warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności specjalistyczna kadra lekarska na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz chirurgicznym i ortopedycznym, co skutkuje bezpieczeństwem pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności