Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Oświadczenie ZOW NFZ

28.10.2022

W dniu 26 września 2022r. w siedzibie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, na zaproszenie Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, odbyło się spotkanie dotyczące Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, w kontekście realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W spotkaniu, poza Marszałkiem, uczestniczyli: Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Kurzak oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Andrzej Kondaszewski.
Dyrektor Zachodniopomorskiego OW NFZ przedstawił pełną informację dotyczącą zwiększenia dla Szpitala Wojewódzkiego środków finansowych, zgodnie z warunkami rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poinformował również o planowanym zwiększeniu ryczałtu dobowego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz szpitalnego oddziału ratunkowego, których beneficjentem ma być także Szpital Wojewódzki w Koszalinie.
Dyrektor Paweł Kurzak poinformował, że nie podejmuje się oceny, czy przekazane środki finansowe są wystarczające na wzrost wynagrodzeń, ponieważ nie zarządza szpitalem i nie ma wglądu do informacji o ponoszonych przez placówkę kosztach, w tym osobowych. Taką wiedzą, poza dyrektorem szpitala i organem założycielskim, dysponuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: Zachodniopomorski Oddział NFZ

Wszystkie aktualności