Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Refundowane wyroby medyczne dla dzieci z porażeniami i niedowładami

11.02.2016

W odpowiedzi na publikację w Głosie Pomorza z dnia 11 lutego br. zat. „Zumba party dla Kamila” dotyczącą zbiórki pieniędzy na pionizator dla 3 letniego chłopca uprzejmie informuję, że NFZ finansuje wyroby medyczne dla dzieci z porażeniami i niedowładami, na zasadach i w wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 Refundacja NFZ na ponizator dla dziecka wynosi 2 tys. zł i należna jest raz na 5 lat w schorzeniach wymagających pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych. Zlecenie na pionizator może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej i rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Refundowany jest także balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się; refundacja w wysokości 600 zł należna jest raz na 3 lata dzieciom od 3 roku życia, które  wymagają wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)  Zlecenie może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

 Okres użytkowania wyrobu medycznego u dzieci może ulec skróceniu, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego; b) rehabilitacji; c) rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

 Dla dzieci z porażeniami i niedowładami trzy lub czterokończynowymi oraz porażeniami dwukończynowymi jednostronnymi lub skrzyżowanymi refundowany jest wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, dla którego finasowanie ze strony NFZ wynosi 3 tys. złotych. Refundacja przysługuje dzieciom od 2 roku życia, raz na 3 lata. Zlecenie może wypisać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

 Dla dzieci w przypadku trwałych chorób uniemożliwiających samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stanów wymagających stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia siedząc oraz stabilizacji głowy), przeznaczone jest siedzisko ortopedyczne stabilizujące plecy i głowę; refundacja wynosi 700 zł, raz na 2 lata.

Dla dzieci z niedowładami mięśni refundowany jest również pełzak do raczkowania; kwota refundacji wynosi 120 złotych, raz na 2 lata.

Zlecenie na siedzisko i pełzak wystawia lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

 W wykazie wyrobów medycznych jest również urządzenie multifunkcyjne z funkcją pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej oraz z funkcją transportową. Refundacja, raz na 5 lat, w wysokości 3200 złotych, należna jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia, w schorzeniach wymagających pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i pionizator). Zlecenie może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

 Niektóre wyroby medyczne kosztują w sklepie tyle, ile wynosi refundacja ze strony NFZ. Niektóre są jednak droższe, a różnicę między ceną w sklepie, a wysokością refundacji, należy pokryć z własnej kieszeni. Osoby potrzebujące wsparcia finansowego przy dopłacie do wyrobu medycznego korzystają z pomocy fundacji i stowarzyszeń; mogą także zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności