Drukuj

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

W sprostowaniu opublikowanych w Kurierze Szczecińskim nieprawdziwych informacji na temat poradni hematologicznej w Zdrojach

08.06.2016

W odpowiedzi na publikację zat. Musicie sobie jakoś poradzić (Kurier Szczeciński, 08.06.2016), na temat zamknięcia przez szpital w Zdrojach poradni hematologicznej uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, jakoby „regionalny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie chciał dać kontraktu”. Przeciwnie, Fundusz chciał „dać kontrakt”, czyli przedłużyć umowę na poradnię hematologiczną na kolejny rok, ale szpital nie był tym zainteresowany. Nie jest również prawdą, że do funkcjonowania poradni potrzebny był konkurs ofert. Dywagacje szpitala dotyczące „zabezpieczenia świadczeń” oraz „postępowań uzupełniających” pozbawione są związku z tematem, jakim jest decyzja Dyrekcji szpitala w Zdrojach o zamknięciu poradni hematologicznej.

Opiekę nad pacjentami przejmą teraz dwa inne szczecińskie szpitale, zainteresowane leczeniem chorych: 109 Szpital Wojskowy oraz Szpital Kliniczny nr 1 przy Unii Lubelskiej, które przedłużyły swoje umowy na poradnię hematologiczną na kolejny okres, tj. do 30 czerwca 2017 roku. Renegocjacje obu umów pozwolą na objęcie opieką tych pacjentów, którzy zostali zmuszeni do rezygnacji z leczenia w przyszpitalnej poradni w Zdrojach.

W Szczecinie są obecnie trzy poradnie hematologiczne, w których realizowane są świadczenia w ramach umowy z ZOW NFZ: w Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy Unii Lubelskiej, w 109 Szpitalu Wojskowym oraz w szpitalu w Zdrojach.
Poradnia hematologiczna w Zdrojach została zakontraktowana w 2015 roku. Nowelizacja ustawy zdrowotnej z dnia 16 grudnia 2015 roku pozwoliła przedłużyć obowiązujące umowy na kolejny okres finansowania, tj. od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku, o ile świadczeniodawca był tym zainteresowany.
Szczecińskie szpitale: Wojskowy i Kliniczny takie umowy na poradnię hematologiczną podpisały, natomiast szpital w Zdrojach odmówił, dlatego jego umowa na ten zakres świadczeń wygasa z końcem czerwca 2016 roku.
Pacjenci objęci opieką poradni w Zdrojach są informowani przez świadczeniodawcę, że poradnia przyjmuje tylko do końca czerwca.  
Natomiast pacjenci pierwszorazowi, tj. tacy, którzy do końca czerwca nie zostaną w Zdrojach przyjęci, otrzymają z ZOW NFZ pismo z wykazem innych poradni hematologicznych, do których mogą się zapisać.  
Zostaną również poinformowani o tym, że poradnia w Zdrojach ma obowiązek wydać im bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz ze wskazaniem terminu tego wpisu*.  
Co do leczenia w warunkach stacjonarnych: w szpitalu w Zdrojach nie ma oddziału hematologii w ramach umowy z NFZ. W Szczecinie leczenie hematologiczne w warunkach stacjonarnych zakontraktowane zostało w Szpitalu Klinicznym nr 1 – w oddziałach: hematologii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także w 109 Szpitalu Wojskowym.

*Postawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Art. 20

10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

 

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności