Drukuj

Jak się leczyć

Dawcy Przeszczepu i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania bez kolejki ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

16.03.2017

Aktualizacja 21.03.2017

Zgodnie z Ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dawcy Przeszczepu, podobnie jak Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu, przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej*.

Fakt nieujęcia Dawców Przeszczepów w przepisach art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie pozbawia ich tego uprawnienia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że niespójność pomiędzy wskazanymi ustawami zostanie usunięta przy najbliższej nowelizacji.

Korzystanie POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
  • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Źródło - Ministerstwo Zdrowia
Biuro Prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne:
* Ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411
Zobacz więcej o kolejce medycznej - otwórz link do informacji

 

Wszystkie aktualności