Drukuj

Jak się leczyć

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

22.07.2016

Aktualizacja 30.12.2016

Poza kolejnością

Do świadczeń opieki zdrowotnej i usług w aptekach* poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż 7 dni (roboczych) od dnia zgłoszenia.

*Osoby uprawnione są zobowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Bez skierowania

Z obowiązku posiadania wymaganego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej skierowania zwolnieni są:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane i kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego. 


Zobacz także:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – otwórz stronę internetową Urzędu  

Zobacz więcej o skierowaniach
Zobacz nowe przepisy dotyczące oryginałów skierowań do szpitala oraz do wszystkich świadczeń specjalistycznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Podstawy prawne

 

Wszystkie aktualności