Drukuj

Jak się leczyć

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, a od niedawna także licealiści, mogą być kierowani do Szpitala Uzdrowiskowego

14.05.2015

Dzieci i młodzież uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów, a od września 2014 roku także do liceów, mogą być kierowani do Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko" w Kołobrzegu przez cały rok. Jeszcze do niedawna, w ramach uzdrowiskowego zespołu szkół, edukację pobierali tu uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych. Od ubiegłego roku w ofercie edukacyjnej kołobrzeskiego „Słoneczka" jest również oddział Liceum Ogólnokształcącego.

Młodzi kuracjusze mają zapewnioną całodzienną opiekę pedagogiczną: zajęcia w szkole oraz zorganizowany przez wychowawców czas wolny. Natomiast w ramach leczenia uzdrowisko oferuje stałą opiekę medyczną oraz zabiegi lecznicze: inhalacje, sollux, basen solankowy, gimnastykę korekcyjną, odchudzającą i oddechową, bicze wodne, marszobiegi. Kontynuacja nauki, zabiegi lecznicze, codzienne spacery brzegiem morza, rekreacja i rozwijanie nowych zainteresowań sprzyjają poprawie zdrowia i wszechstronnemu rozwojowi młodych kuracjuszy.

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej, nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w trakcie leczenia uzdrowiskowego (zarówno w sanatorium, jak i w szpitalu uzdrowiskowym) .
Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci trwa 21 dni, a w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne (rodzic lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym).


Biuro Prasowe ZOW NFZ

 Zobacz więcej o leczeniu uzdrowiskowym na stronie internetowej ZOW NFZ

 

 

 

Wszystkie aktualności