Drukuj

Jak się leczyć

Zdjęcie szwów. Zabieg prosty, kto ma go wykonać...

08.06.2018

W nawiązaniu do publikacji „Medyczna (dez)informacja. Zanim zdejmie się szwy, trzeba trochę sobie pobiegać”, która ukazała się na portalu Temat Szczecinecki uprzejmie informuję, że szwy, które założono pacjentowi na izbie przyjęć lub na SOR-ze, mogą być usunięte przez: lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną lub w poradni chirurgicznej, zgodnie z zaleceniem na karcie informacyjnej. 

Do lekarza rodzinnego nie jest wymagane skierowanie. Zgodnie z koszykiem świadczeń gwarantowanych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma zapewnić w poradni POZ funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, wyposażonego w wymagany sprzęt, aparaturę i produkty lecznicze, wśród których jest podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych oraz zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków.

Skierowanie do pielęgniarki POZ może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, tj. taki, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Z takim skierowaniem pacjent udaje się do swojej pielęgniarki POZ, do której złożył deklarację wyboru (najczęściej do tej samej poradni, w której pracuje nasz lekarz POZ). Zadania, które pielęgniarka może wykonać na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zostały określone przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia. Należy do nich podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych; zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, a także zdejmowanie szwów.
Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia, które jest niezgodne z jej kwalifikacjami, ale musi to uzasadnić na piśmie. 

Jeśli usuwanie szwów założonych w izbie przyjęć lub na SOR ma się odbyć w poradni chirurgicznej, skierowanie do poradni wystawia lekarz, który taką decyzję podejmuje.   

Dla uzupełnienia informacji dodam, że gdyby szwy założono podczas pobytu pacjenta w szpitalu, np. w oddziale chirurgicznym, ich usunięcie odbyłoby się w poradni przyszpitalnej, w ramach wizyty kontrolnej, której celem jest ocena efektów hospitalizacji.  

Rzecznik Prasowy ZOW NFZ
Małgorzata Koszur

Wszystkie aktualności