Drukuj

Jak się leczyć

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy nabyły prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, a w poradniach specjalistycznych – bez skierowania

30.10.2018

Od 30 października 2018 r. obowiązują nowe przepisy, dzięki którym osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Radzieckich, którym przyznano uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tego tytułu, mają prawo do korzystania:

  • poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz do
  • świadczeń w poradniach specjalistycznych bez skierowania.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że świadczenia te udzielane są w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe – w najbliższym możliwym terminie, poza kolejką. Natomiast wizyta w poradni specjalistycznej powinna się odbyć w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia do poradni.  
Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Legitymacja, która umożliwia skorzystanie z powyższych uprawnień wydawana jest przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Podstawy prawne

Wszystkie aktualności