Drukuj

Jak się leczyć

SMS z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ przypomni pacjentowi o wizycie

03.03.2019

W 2018 roku w województwie zachodniopomorskim na pierwszą, umówioną wizytę do trzech poradni: endokrynologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej nie przyszło prawie 13 tys. pacjentów. Z tego powodu nie odbyła się co czwarta umówiona wizyta. O rezygnacji z niej poinformowało ok. 20% zapisanych pacjentów (do ortopedy nie przyszło ponad 8 tys. osób, do kardiologa ponad 3,4 tys., do endokrynologa prawie 1,4 tys.; o rezygnacji powiadomiło, odpowiednio: 21%,  22%, 15% pacjentów).

Aby przypominać  o umówionym terminie, Zachodniopomorski Oddział NFZ będzie wysyłać do pacjentów SMS-y. Na początek do tych, którzy czekają na pierwszą wizytę w poradni  endokrynologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej (akcja nie dotyczy pacjentów już objętych opieką, którym termin kolejnej wizyty wyznacza lekarz). Pierwsze SMS-y pojawią się w telefonach komórkowych pacjentów w poniedziałek 4 marca, i przypomną o wizycie z tygodniowym wyprzedzeniem.  SMS będzie krótki, o treści: NFZ przypomina o wizycie u ... (nazwa specjalisty) dnia ... (data). SMS-y otrzymają pacjenci, którzy podczas rejestrowania się do lekarza  zostawili numery swoich telefonów komórkowych.

Wybór poradni endokrynologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej do akcji wysyłania sms-ów nie jest przypadkowy: rejestracja do nich odbywa się na bieżąco w systemie informatycznym dostępnym we wszystkich placówkach. System on line (onlajn) uniemożliwia zarejestrowanie się pacjenta do więcej niż jednej poradni tej samej specjalności.  

Wpisane przez pracownika medycznego do systemu dane pacjenta są przetwarzane na potrzeby wysyłki SMS-ów do tych osób, które udostępniły swój numer telefonu komórkowego. Wiadomości będą wysyłane przez Zachodniopomorski Oddział NFZ w każdy dzień powszedni, w godz. 9-15, przypominając o wizycie, która ma się odbyć za tydzień. Autorem aplikacji do systemu wysyłkowego jest  pracownik Wydziału Informatyki Oddziału Funduszu w Szczecinie.

W 2018 roku w województwie zachodniopomorskim z pierwszej wizyty w poradni ortopedycznej skorzystało 34,5 tys. pacjentów, w kardiologicznej prawie 21 tys. w endokrynologicznej  - ponad 4,3 tys. pacjentów. Termin wyznaczonej wizyty zależy od możliwości organizacyjnych i zasobów kadrowych placówek, ponieważ NFZ płaci za wszystkie pierwsze wizyty, we wszystkich poradniach specjalistycznych. Dzięki temu świadczeniodawcy, o ile pozwalają im na to zasoby kadrowe, mogą wydłużyć czas pracy poradni. 

Poradnia endokrynologiczna, kardiologiczna, ortopedyczna - to ogólne nazwy, obejmujące szczegółowe zakresy świadczeń.

Świadczenia z zakresu endokrynologii:
poradnia endokrynologiczna
poradnia endokrynologiczna dla dzieci
poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
poradnia andrologiczna
poradnia andrologiczna dla dzieci
poradnia leczenia niepłodności
poradnia chorób tarczycy
poradnia chorób tarczycy dla dzieci

Świadczenia z zakresu kardiologii:
poradnia kardiologiczna
poradnia kardiologiczna dla dzieci, poradnia wad serca
poradnia wad serca dla dzieci
poradnia nadciśnienia tętniczego
poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Biuro prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności