Drukuj

Jak się leczyć

Zlecenie na wyrób medyczny (np. cewniki, materac przeciwodleżynowy) można uzyskać od lekarza w ramach teleporady

15.01.2021

Informujemy, że zlecenie na wyrób medyczny można otrzymać w ramach teleporady i zrealizować je bez konieczności potwierdzania zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ.
Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia. To wystarczy, by od razu iść do sklepu medycznego lub apteki (należy znać numer PESEL pacjenta).

To jest nagłówek zlecenia wystawionego w systemie informatycznym (eZWM), z kodem kreskowym.
Takie zlecenie nie wymaga potwierdzenia w NFZ. 


Potwierdzenia w NFZ wymaga zlecenie, które nie posiada kodu kreskowego. W celu potwierdzenia takiego zlecenia, można je przesłać do Funduszu jako skan lub zdjęcie na e-mail przedmioty@nfz-szczecin.pl  lub koszalin@nfz-szczecin.pl W NFZ zlecenie jest rejestrowane i potwierdzane. Pacjent lub osoba, która wystawiła zlecenie, lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, otrzyma z Oddziału Funduszu e-mailem wygenerowany przez system informatyczny numer zlecenia.

Od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe wzory na wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze).

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wystawione w 2020r. na starych drukach będzie można realizować tylko do 31 grudnia 2021r.

Pacjent, który nie uzyskał w eWUŚ pozytywnego potwierdzenia statusu ubezpieczenia, może złożyć u lekarza pisemne oświadczenie, że jest ubezpieczony/ uprawniony, o ile jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego należy wysłać do ZOW NFZ tradycyjną pocztą za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP /5rxov9q48d/Skrytka ESP.

Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia (EWUŚ) należy pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ (Formularze otwórz >>>). 
W razie wątpliwości, pytanie należy wysłać na adres: e-mail: ewus@nfz-szczecin.pl

Wydział Obsługi Klientów
ZOW NFZ

Wszystkie aktualności