logo

Pilne Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność. Komunikat dla pacjentów

26.10.2020

Aktualizacja komunikatu z dnia 24.10.2020

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

od dnia 24 października 2020 r. do odwołania,
uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma się rozpocząć 24 października 2020r lub później
nie jedź, pozostań w domu.

Oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wraz z załączoną do niego dokumentacją medyczną oraz pisemnie złożoną: prośbą o zmianę terminu leczenia lub rezygnacją z leczenia uzdrowiskowego,

należy odesłać do Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ  

Pacjentom, którzy otrzymali potwierdzone przez NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe rozpoczynające się po 24.10.2020, nie będą wykonywane testy w kierunku Covid 19. Negatywny wynik testu był warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Wobec zawieszenia udzielania świadczeń  w tym zakresie, testowanie staje się niecelowe.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie,
z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

Kontakt w sprawie leczenia uzdrowiskowego (w razie wątpliwości): 91 425 11 17 (telefon czynny w dni powszednie w godzinach pracy ZOW NFZ)

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020. poz 1871 >>>
Wszystkie aktualności