Drukuj

Jak się leczyć

Europejskie biuro WHO przygotowało nową wersję poradnika o wsparciu samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

09.12.2021

Aktualizacja informacji z 09 lutego 2021 roku

Biuro regionalne WHO dla Europy opublikowało zaktualizowaną broszurę przedstawiającą podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zawiera ona informacje dotyczące następujących zagadnień:

  • Postępowanie w przypadku duszności
  • Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala
  • Postępowanie w razie problemów z głosem
  • Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania
  • Postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem
  • Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami
  • Radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju
  • Kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym

Spośród przedstawionych w ulotce ćwiczeń, udzielający porady pracownik ochrony zdrowia może wskazać te, które są odpowiednie dla konkretnego pacjenta. Proponowane ćwiczenia oraz zalecenia nie powinny jednak zastępować spersonalizowanego programu ćwiczeń czy zaleceń, które zostały przekazane pacjentowi przez personel medyczny podczas wypisu ze szpitala.
Rodzina i przyjaciele mogą zapewnić choremu podczas rekonwalescencji cenne wsparcie, dlatego udostępnienie im tej ulotki może być  bardzo pomocne.

Zespół Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności