Drukuj

Jak się leczyć

12-18 marca 2023 „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” zapraszają na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku jaskry

10.03.2023

W dniach 12-18.03.2023 r. w ramach akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” będą wykonywane bezpłatne badania przesiewowe w kierunku jaskry. W województwie zachodniopomorskim do tej pory udział w wykonywaniu badań zgłosiły:

SP ZOZ MSWiA - PORADNIA OKULISTYCZNA z Koszalina oraz II Klinika Okulistyki – SP SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM w Szczecinie

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne i lekarze okuliści z całej Polski.

Celem akcji jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry i zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach rozwoju, w konsekwencji uratowanie wzroku osobom nieświadomym choroby.

Problem choroby, jaką jest jaskra może dotyczyć nawet 800 tys. osób w Polsce. W 90% przypadkach przebiega bezobjawowo bez względu na wiek i płeć. Dlatego tak ważne jest, by raz na dwa lata zrobić pełne badanie okulistyczne (osoby w grupie ryzyka co dwanaście miesięcy).

Więcej:

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Wszystkie aktualności