Drukuj

Jak się leczyć

Choroba nie wybiera. Gdzie znajdziesz pomoc medyczną w dni wolne od pracy?

21.06.2024
 • Przeziębienie, ból brzucha, gorączka. Choroba nie wybiera. Możemy się gorzej poczuć w czasie weekendu. Gdzie znajdziemy pomoc medyczną?
 • Otrzymamy ją w najbliższej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. 
 • Nie trzeba skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja.
 • W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wezwij zespół ratownictwa medycznego.


Czym jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzieli porady:

 • ambulatoryjnie (w punkcie udzielania świadczeń)
 • telefonicznie
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:

 • w warunkach ambulatoryjnych (w punkcie udzielania świadczeń)
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Kiedy się zgłosić?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent skorzysta w razie:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
 • istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
 • zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

 W jakich godzinach otwarte są placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

 • od 18:00 do 8:00 następnego dnia - od poniedziałku do piątku w dni powszednie
 • przez całą dobę - w dni wolne od pracy.

 Jak skorzystać z pomocy medycznej w weekend i w święta?

Wystarczy, że pacjent zgłosi się do dowolnej, najbliższej miejsca zamieszkania lub pobytu placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (lub tam zadzwoni).

O tym warto pamiętać

 • nie trzeba rezerwować wizyty
 • nie trzeba skierowania
 • pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

Co przysługuje pacjentowi w NiŚOZ?

 • porada lekarska
 • zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki (na podstawie skierowania od lekarza POZ)
 • zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne
 • e-recepta na potrzebne leki.

Czego pacjent nie uzyska?

 • wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stale przyjmowane leki w związku z chorobą przewlekłą
 • zaświadczenia o stanie zdrowia.

Punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć

 • W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). SOR i Izby Przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.
 • Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania. 
 • Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego. 

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe

Pogotowie ratunkowe i numer alarmowy - 112 lub 999

 • W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 • Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Pogotowie stomatologiczne

Pogotowie okulistyczne

Pierwsza pomoc w bezpłatnej aplikacji mobilnej mojeIKP 

 • Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie musiał udzielić pierwszej pomocy. Jak to zrobić?
 • aplikacji mobilnej mojeIKP można znaleźć praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie.
 • Aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon komórkowy. Co istotne, aby uruchomić pierwszą pomoc, nie trzeba logować się do aplikacji. Zobacz więcej o ratowaniu życia z aplikacją mojeIKP.

Bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590

 • Przez 24 godziny na dobę – również w dni wolne od pracy – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu 800 190 590 każdy uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej.
 • Konsultanci podpowiedzą m.in., gdzie jest najbliższy szpital oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zobacz ten komunikat z linkami do stron internetowych pozostałych oddziałów NFZ

Wszystkie aktualności