logo

Pilne Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Jak korzystać z opieki zdrowotnej w nocy i w dni wolne od pracy

25.03.2016

Aktualizacja 19.10.2017

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dni wolne od pracy punkty te czynne są przez całą dobę.
Zobacz więcej, gdzie takie punkty się znajdują otwórz link do informacji

Pogotowie stomatologiczne

Stomatologiczna pomoc doraźna udzielana jest całodobowo. Zobacz więcej, gdzie się znajduje otwórz link do informacji
Zobacz więcej o doraźnej pomocy stomatologicznej otwórz link do informacji 

Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe
Z izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych lekarze udzielają pomocy w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia i życia. Udzielane są tam takie świadczenia, jak: opatrzenie ran, oparzeń, drobnych urazów, unieruchomienie kręgosłupa i złamania kończyny, nastawienie zwichniętego stawu, usunięcie ciała obcego, tamponada jamy nosowej, korekcja złamania przegrody nosowej, podtrzymanie funkcji życiowych chorego z urazem, wstępne leczenie ostrych zatruć, leczenie bólu, ostre stany ginekologiczno-położnicze i nefrologiczne.
Zobacz więcej, gdzie są IP i SOR-y otwórz link do informacji

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe!
W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre      i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy
W stanach nagłych świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. Osoba, której udzielono świadczenia, ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia lub złożyć oświadczenie:

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
Zobacz więcej o systemie eWUŚ otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności