Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne #badaMYsię! 6 sierpnia w Kołobrzegu stanie miasteczko profilaktyczne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Co to jest EKUZ

Aktualizacja 12.06.2019

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

  • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
  • EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
  • EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko
  • EKUZ jest bezpłatny

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej

  • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych
  • w sytuacji nagłej
  • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA
  • w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ)
  • na zasadach obowiązujących w kraju pobytu

Terminy ważnosci* EKUZ- otwórz link

*Na mocy decyzji S 1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 roku, państwa członkowskie UE ustalają okresy ważności na jakie wydawane są karty EKUZ. W Polsce regulacje dotyczące okresów ważności EKUZ znajdują się w zarządzeniach  Prezesa NFZ w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA oraz w procedurze wydawania EKUZ.