Drukuj

Odwołaj umówiony termin

W poradniach specjalistycznych nie odbywa się co piąta, umówiona wizyta. O rezygnacji informuje co piąty pacjent.

24.08.2018

W województwie zachodniopomorskim do 4 najbardziej obleganych poradni: endokrynologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej oraz onkologicznej nie przyszło w 2018 roku (do 20 sierpnia), prawie 10 tysięcy osób (9,7 tys.); w całym 2017 roku było to ponad 15 tys., a w 2016 - 16,5 tys. W tych czterech poradniach nie odbywa się co piąta, umówiona wizyta. O rezygnacji informuje średnio ok. 18% zapisanych pacjentów.    
Niektórzy świadczeniodawcy przypominają pacjentom o umówionych terminach dzwoniąc do nich lub wysyłając sms-y. Udostępniają też różne możliwości powiadamiania o rezygnacji z wizyty: za pomocą aplikacji internetowej, maila, sms-a lub wskazując jeden, dedykowany numer telefonu. Telefon do rejestracji, dostępny dla wszystkich, nie jest ułatwieniem: po jednej czy dwóch próbach, większość  dzwoniących rezygnuje.

Do kilku wybranych świadczeń opieki zdrowotnej kolejki medyczne prowadzone są w systemie informatycznym, dostępnym pracownikom rejestracji medycznych on-line, co uniemożliwia pacjentom zapisywanie się na to samo świadczenie do kilku różnych poradni czy szpitali.
Personalizowane kolejki medyczne prowadzone są przez świadczeniodawców do zabiegów: usunięcia zaćmy, usunięcia zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyki), do operacji endoprotezoplastyki, a także do kilku poradni specjalistycznych: endokrynologicznej, kardiologicznej, onkologicznej i ortopedycznej.
Dzięki systemowi informatycznemu można się również dowiedzieć, ilu pacjentów zrezygnowało z danego świadczenia, ilu powiadomiło o tym przychodnię lub szpital.

Poradnia kardiologiczna
Do 20 sierpnia 2018 roku na umówioną wizytę do poradni kardiologicznej nie przyszło 2800 osób; tylko co piąta osoba o tym uprzedziła. W 2017 roku z wizyty u kardiologa zrezygnowało 4,2 tysiąca osób, w 2016 -  4,7 tys. Powiadomień było nieco ponad 20%.    

Poradnia endokrynologiczna
Do poradni endokrynologicznej w 2018 roku (do 20 sierpnia), nie przyszło prawie tysiąc trzysta osób. W całym roku 2017 z wizyty zrezygnowało 2,2 tysiąca osób, w 2016 – 2,4 tysiąca. O rezygnacji powiadomiło 14% z nich.

Usunięcie zaćmy
W 2018 roku, do dnia 20 sierpnia, na zabieg nie przyszło 2 409 osób, ale powiadomiło 1 528 z nich, co daje 63% powiadomień zwrotnych. W 2017 roku na zabieg nie przyszło 3 667 osób. O rezygnacji uprzedziło 56% zapisanych na świadczenie. W 2016 roku na umówiony zabieg nie przyszło 3 760 osób, ale tylko połowa powiadomiła o rezygnacji.

Endoprotezoplastyka stawów biodrowego i kolanowego
W 2018 roku, do 20 sierpnia, z endoprotezoplastyki stawów biodrowego lub kolanowego zrezygnowało 744 pacjentów; 70% z tej liczby powiadomiło o tym szpital.  
W 2017 roku było 949 rezygnacji; powiadomień 722.
W 2016 roku z endoprotezoplastyki stawów biodrowego i kolanowego zrezygnowało 952 pacjentów, powiadomień było 80%.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności