Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - kontraktowanie

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

15.06.2018

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia prowadzonych konkursów ofert w rodzaju
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Dyrektor ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach konkursowych, oraz w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2014r. w sprawie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 ze zm.), termin rozstrzygnięcia konkursów ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień wskazanych w poniższej tabeli, pierwotnie ustalony na dzień – 15 czerwca 2018r., ulega przedłużeniu do dnia – 27 czerwca 2018r.

 

Wykaz postępowań których rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 27 czerwca 2018r. znajduje się w tabeli.

Rodzaj świadczeń

Nr postępowania

Zakres świadczeń

Obszar

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000092/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT GOLENIOWSKI 3204

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000094/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT GRYFIŃSKI 3206

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000096/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT KOŁOBRZESKI 3208

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000101/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT STARGARDZKI 3214

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000102/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT SZCZECINECKI 3215

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000104/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT WAŁECKI 3217

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000106/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT SZCZECIN 3262

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000107/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIAT ŚWINOUJŚCIE 3263

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000108/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

POWIATY KOSZALIN 3261,KOSZALIŃSKI 3209

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000109/PSY/04/1/04.1701.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000117/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

POWIAT GOLENIOWSKI 3204

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000125/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

POWIAT SŁAWIEŃSKI 3213

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000128/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

POWIAT ŚWIDWIŃSKI 3216

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000131/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

POWIAT SZCZECIN 3262

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000134/PSY/04/1/04.1746.007.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000135/PSY/04/1/04.1780.007.02/01

ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000137/PSY/04/1/04.1790.007.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE

GRUPA POWIATÓW - CHOSZCZEŃSKI 3202,GOLENIOWSKI 3204,GRYFICKI 3205,GRYFIŃSKI 3206,KAMIEŃSKI 3207,ŁOBESKI 3218,MYŚLIBORSKI 3210,POLICKI 3211,PYRZYCKI 3212,STARGARDZKI 3214,SZCZECIN 3262,ŚWINOUJŚCIE 3263

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000138/PSY/04/1/04.1790.007.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE

GRUPA POWIATÓW - BIAŁOGARDZKI 3201,DRAWSKI 3203,KOŁOBRZESKI 3208,KOSZALIN 3261,KOSZALIŃSKI 3209,SŁAWIEŃSKI 3213,SZCZECINECKI 3215,ŚWIDWIŃSKI 3216,WAŁECKI 3217

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000139/PSY/04/1/04.2700.020.02/01

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

GRUPA POWIATÓW - CHOSZCZEŃSKI 3202,GOLENIOWSKI 3204,GRYFICKI 3205,GRYFIŃSKI 3206,KAMIEŃSKI 3207,ŁOBESKI 3218,MYŚLIBORSKI 3210,POLICKI 3211,PYRZYCKI 3212,STARGARDZKI 3214,SZCZECIN 3262,ŚWINOUJŚCIE 3263

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000140/PSY/04/1/04.2700.020.02/01

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

GRUPA POWIATÓW - BIAŁOGARDZKI 3201,DRAWSKI 3203,KOŁOBRZESKI 3208,KOSZALIN 3261,KOSZALIŃSKI 3209,SŁAWIEŃSKI 3213,SZCZECINECKI 3215,ŚWIDWIŃSKI 3216,WAŁECKI 3217

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000141/PSY/04/1/04.2702.020.02/01

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000143/PSY/04/1/04.2712.020.02/01

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

GRUPA POWIATÓW - CHOSZCZEŃSKI 3202,GOLENIOWSKI 3204,GRYFICKI 3205,GRYFIŃSKI 3206,KAMIEŃSKI 3207,ŁOBESKI 3218,MYŚLIBORSKI 3210,POLICKI 3211,PYRZYCKI 3212,STARGARDZKI 3214,SZCZECIN 3262,ŚWINOUJŚCIE 3263

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000144/PSY/04/1/04.2712.020.02/01

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

GRUPA POWIATÓW - BIAŁOGARDZKI 3201,DRAWSKI 3203,KOŁOBRZESKI 3208,KOSZALIN 3261,KOSZALIŃSKI 3209,SŁAWIEŃSKI 3213,SZCZECINECKI 3215,ŚWIDWIŃSKI 3216,WAŁECKI 3217

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000145/PSY/04/1/04.2730.001.02/01

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)

GRUPA POWIATÓW - CHOSZCZEŃSKI 3202,GOLENIOWSKI 3204,GRYFICKI 3205,GRYFIŃSKI 3206,KAMIEŃSKI 3207,ŁOBESKI 3218,MYŚLIBORSKI 3210,POLICKI 3211,PYRZYCKI 3212,STARGARDZKI 3214,SZCZECIN 3262,ŚWINOUJŚCIE 3263

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000147/PSY/04/1/04.4700.021.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000148/PSY/04/1/04.4701.001.02/01

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000149/PSY/04/1/04.4702.021.02/01

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000152/PSY/04/1/04.4730.021.02/01

ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000153/PSY/04/1/04.4742.021.02/01

LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000154/PSY/04/1/04.4744.001.02/01

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000156/PSY/04/1/04.4750.021.02/01

ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000158/PSY/04/1/04.5162.003.02/01

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

16-18-000159/PSY/04/1/04.5172.003.02/01

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 32

 

 

Wszystkie aktualności