Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - kontraktowanie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

28.05.2021

K O M U N I K A T

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu następującego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ:

L.P.

NR POSTĘPOWANIA

RODZAJ ŚWIADCZEŃ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

 1.

16-21-000090/PSY
/04/1/04.1780.007.02/01

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE
I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA

Informujemy, iż ogłoszenia o rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań znajdują się w przeglądarce postępowań.

Komunikat w pdf

Wszystkie aktualności