Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - kontraktowanie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

25.08.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu następującego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

Informujemy, iż ogłoszenia o rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań znajdują się w przeglądarce postępowań.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia, pobierz pdf (PDF, 47,5 KB)

Przeglądarka postępowań, otwórz link w tym samym oknie

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności