Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

09.12.2021

Aktualizacja zaproszenia z dnia 06-12-2021 (dotyczy kodu postępowania)

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 j.t. ze zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze powiatów: drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego.

Kod postępowania: 16-22-000015/PPZ/18/4/13 (aktualizacja z dnia 09-12-2021)

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.2086 j.t. ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2022 dostępne są w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ, adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45, od dnia 06.12.2021 do dnia 31.12.2021 w godzinach 08:00 – 16:00 lub na stronie: www.nfz-szczecin.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2022 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 13.12.2021 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dyrektor ZOW NFZ

Tekst ogłoszenia, z podpisem Dyrektora ZOW NFZ, pobierz pdf

 

 

 

 

Wszystkie aktualności