Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

05.08.2022

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ ROGRAMU PILOTAŻOWEGO
W CENTRACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO

NA ROK 2022

KOD POSTĘPOWANIA 16-22-000124/PPZ/18/4/13

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. ze zm.)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze powiatów szczecineckiego i białogardzkiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego (Dz.U.2020.2086 t.j. ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (ze zm.).

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2022 dostępne są w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ, adres: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, od dnia 05.08.2022 r. do dnia 30.08.2022 r. w godzinach 08.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-szczecin.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2022 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 16.08.2022 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Zachodniopomorskim OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Paweł Kurzak

/Dokument podpisany elektronicznie/

Szczecin, dnia 05.08.2022 r.

Tekst ogłoszenia, z podpisem Dyrektora ZOW NFZ, pobierz pdf

Wszystkie aktualności