Drukuj

Skierowania

aktualizacja 01.07.2023

Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej, zobacz więcej.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Bez skierowania - otwórz link do informacji

Leczenie szpitalne

 • Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Od 8 stycznia 2021r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Opieka psychiatryczna i terapia uzależnień

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.
 • Do szpitala psychiatrycznego wystawiane jest skierowanie papierowe.  

Rehabilitacja lecznicza

 • Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
 • Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia
 • Skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych
 • Od 9 stycznia 2022 r. wystawiane jest e-skierowanie

Leczenie uzdrowiskowe

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (po zatwierdzeniu celowości leczenia przez NFZ) podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.
 • Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia na leczenie uzdrowiskowe wyłącznie e-skierowanie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. 2021 poz. 2132)