Drukuj

Petycje

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku

14.06.2022

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.) uprzejmie informujemy, że w 2021 r. do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wpłynęły petycje, które spełniałyby formalne wymogi ustawy o petycjach oraz których zakres postulatów mieściłby się we właściwości Oddziału.

 

Źródło: Wydział Obsługi Klienta ZOW NFZ

Wszystkie aktualności