Drukuj

Petycje

Brak oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Koszalinie

05.02.2024

Mieszkańcy Koszalina i województwa zachodniopomorskiego

Osoba reprezentująca:

Wiktoria Kwapisz - Prezeska Stowarzyszenia „Młodzi dla Przyszłości”

STOWARZYSZENIE
"MŁODZI DLA PRZYSZŁOŚCI"
NIP: 6692574618
REGON: 525924522

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Sz. P. Paweł Kurzak

Petycja o uruchomienie oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej dla mieszkańców Koszalina i województwa zachodniopomorskiego

My mieszkańcy Koszalina i województwa zachodniopomorskiego,

zwracamy się do Pana z apelem o utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w koszalińskim szpitalu. Aktualnie, jedyny tego typu znajduje się w Szczecinie, co stwarza wiele trudności i niedogodności dla mieszkańców naszego regionu. Niezwykle istotne jest, aby dzieci i młodzi ludzie mieli łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki. System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim wymaga koniecznych zmian, bowiem nie zapewnia on kompleksowej oraz powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.

Niestety sytuacja ta wiąże się z wieloma problemami, a nawet tragediami. Rodziny, w których dzieci potrzebują leczenia psychiatrycznego, muszą pokonywać długie trasy, aby dotrzeć do oddziału w Szczecinie. To duże obciążenie finansowe i emocjonalne, a niektórzy zmuszeni są zrezygnować z terapii z powodu trudności podróży. Mamy również świadomość, że wiele przypadków wymaga pilnej interwencji, a brak lokalnego oddziału utrudnia szybkie działania, co może zagrażać życiu i zdrowiu młodych pacjentów. Przy obecności regionalnego oddziału w Koszalinie możliwe byłoby lepsze zintegrowanie opieki psychiatrycznej z innymi aspektami ochrony medycznej.

Zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo każdego dziecka to wyzwanie, na które należy odpowiedzieć jak najszybciej. Dlatego apelujmy do Państwa, jako osób odpowiedzialnych za dostęp do opieki zdrowotnej mieszkańców naszego województwa, o podjęcie działań na rzecz utworzenia oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w koszalińskim szpitalu. Taka inwestycja przyniosłaby wiele korzyści nie tylko dla pacjentów i ich rodzin, ale również dla naszego społeczeństwa jako całości, umożliwiłaby dostęp do specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dla potrzebujących dzieci i nastolatków w całym powiecie koszalińskim. Z pełnym przekonaniem wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu uda się zapewnić młodemu pokoleniu regionu koszalińskiego wysokiej jakości opiekę psychiatryczną.

Prosimy o priorytetowe rozpatrzenie petycji oraz rozesłanie jej do wszystkich Radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Podmiotem składającym petycję są mieszkańcy Koszalina i województwa zachodniopomorskiego. W załącznikach znajdują się podpisy w ogólnej liczbie: 5605. Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję: Wiktoria Kwapisz.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego wyłącznie mojego imienia i nazwiska.

Koszalin, 24.01.2024 r.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

1. Raport Fundacji UNAWEZA „Młode głowy” z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi

2-11. Lista podpisów w liczbie 2896 zebranych pod petycją w formie papierowej

12. Lista podpisów w liczbie 2711 zebranych pod petycją, która została udostępniona na platformie:

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_uruchomienie_oddziau_psychiatrii_dziecicej_i­_ modzieowej dla mieszkacow_koszalina_i_powiatu_ koszaliskiego

 

Dane osoby reprezentującej:
Wiktoria Kwapisz

Wszystkie aktualności