Drukuj

Zapobieganie HIV-AIDS

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

25.11.2014

24.03.2021 Aktualizacja komunikatu

„Jeden test. Dwa życia Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" to ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona od 2013 roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jej celem jest zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w kierunku HIV.

Zachodniopomorski Zespół ds. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przy Wojewodzie Zachodniopomorskim również przygotował akcję pod nazwą „Badania w kierunku HIV - szansą dla dziecka w łonie matki". Aby uświadomić kobietom w ciąży ich prawo do bezpłatnych badań w kierunku HIV, wydrukowano plakaty i wizytówki, które rozesłano do miejsc użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia i urzędów.

W Polce opieką zdrowotną w okresie ciąży i połogu objęte są wszystkie kobiety, także nieubezpieczone. Świadczenia dla nich finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kobieta w ciąży ma prawo do świadczeń profilaktycznych wykonywanych przez lekarza lub położną, działań w zakresie promocji zdrowia oraz zalecanych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych.
Zalecane badania są świadczeniami gwarantowanymi, bezpłatnymi; lekarz wystawia na nie skierowanie oraz wskazuje kobiecie miejsce (pracownię, laboratorium), w którym to badanie może bezpłatnie wykonać.
Do świadczeń gwarantowanych, bezpłatnych dla kobiety, o ile wykona je na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i w miejscu przez niego wskazanym, należą również testy w kierunku HIV

  •  1 test - do 10 tygodnia ciąży
  •  2 test - między 33-37 tygodniem ciąży

Testy w kierunku HIV są zalecane przez Ministra Zdrowia jako badania standardowe w ramach opieki nad kobietą w ciąży, podobnie jak np. morfologia krwi, badanie stężenia glukozy we krwi, badanie cytologiczne, badanie w kierunku toksoplazmozy i różyczki, badanie ultrasonograficzne lub KTG.

Uwaga. Anonimowe, bezpłatne badania adresowane są do wszystkich; można je wykonać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych bez skierowania.


Zobacz więcej:

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Krajowe Centrum ds. AIDS

 

Wszystkie aktualności