Drukuj

Zapobieganie HIV-AIDS

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

25.11.2014

24.03.2021 Aktualizacja komunikatu

„Jeden test. Dwa życia Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" to ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona od 2013 roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS . Jej celem jest zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w kierunku HIV.

Zachodniopomorski Zespół ds. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przy Wojewodzie Zachodniopomorskim również przygotował akcję pod nazwą „Badania w kierunku HIV - szansą dla dziecka w łonie matki". Aby uświadomić kobietom w ciąży ich prawo do bezpłatnych badań w kierunku HIV, wydrukowano plakaty i wizytówki, które rozesłano do miejsc użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia i urzędów.

W Polce opieką zdrowotną w okresie ciąży i połogu objęte są wszystkie kobiety, także nieubezpieczone. Świadczenia dla nich finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kobieta w ciąży ma prawo do świadczeń profilaktycznych wykonywanych przez lekarza lub położną, działań w zakresie promocji zdrowia oraz zalecanych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych.
Zalecane badania są świadczeniami gwarantowanymi, bezpłatnymi; lekarz wystawia na nie skierowanie oraz wskazuje kobiecie miejsce (pracownię, laboratorium), w którym to badanie może bezpłatnie wykonać.
Do świadczeń gwarantowanych, bezpłatnych dla kobiety, o ile wykona je na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i w miejscu przez niego wskazanym, należą również testy w kierunku HIV

  •  1 test - do 10 tygodnia ciąży
  •  2 test - między 33-37 tygodniem ciąży

Testy w kierunku HIV są zalecane przez Ministra Zdrowia jako badania standardowe w ramach opieki nad kobietą w ciąży, podobnie jak np. morfologia krwi, badanie stężenia glukozy we krwi, badanie cytologiczne, badanie w kierunku toksoplazmozy i różyczki, badanie ultrasonograficzne lub KTG.

Uwaga. Anonimowe, bezpłatne badania adresowane są do wszystkich; można je wykonać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych bez skierowania.


Zobacz więcej:

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Krajowe Centrum ds. AIDS

 

Wszystkie aktualności